487 722 291

Od 1. července 2024 vstupuje v platnost legislativa týkající se evidence dohod o provedení práce (DPP) a s tím spojené povinnosti zaměstnavatelů. Tyto změny přinášejí zásadní úpravy v administraci zaměstnanců činných na základě DPP včetně těch,

kteří nejsou účastni na nemocenském pojištění (tj. zúčtovaný příjem nebyl vyšší než 10 000 Kč).

Nově se zavádí povinnost evidence všech zaměstnanců činných na základě DPP, a to včetně nepojištěných zaměstnanců. Zaměstnavatelé budou povinni každý měsíc sdělovat seznam všech těchto zaměstnanců a výši jejich příjmů prostřednictvím nového předepsaného tiskopisu nazvaného „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce“ (Výkaz DPP).

  • Termín podání: Do 20. dne následujícího měsíce.
  • První podání: Poprvé za měsíc červenec 2024 do 20. srpna 2024.

Zaměstnavatelé, kteří doposud zaměstnávali pouze nepojištěné zaměstnance na DPP, musí nejpozději do 31. července 2024 přihlásit svoji organizaci do registru zaměstnavatelů ČSSZ. Po přihlášení jim bude přidělen variabilní symbol (VS).

  • Registrace zaměstnanců na DPP: Nejpozději do 20. srpna 2024 musí tito zaměstnavatelé přihlásit své zaměstnance na DPP, kteří dosud přihlášeni nebyli a jejich DPP pokračuje i v červenci 2024. Tito zaměstnanci mohou být přihlášení standardně, tj. prostřednictvím formuláře „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“, případně je tato funkce zahrnuta i v novém formuláři pro hlášení příjmů Výkaz DPP.
  • Pravidelné měsíční výkazy: Po této počáteční registraci budou zaměstnavatelé zasílat měsíční výkazy DPP až do ukončení zaměstnání posledního zaměstnance.

Výkaz DPP bude sloužit jako nástroj pro oznámení nástupu a skončení zaměstnání u zaměstnanců na DPP a pro sdělování výše příjmů za uplynulý měsíc. Tento výkaz bude obsahovat veškeré příjmy, včetně těch, z nichž se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení.

  • Možnosti zasílání: Výkaz lze zasílat stejnými způsoby jako ostatní elektronická podání pro ČSSZ – tedy prostřednictvím mzdového softwaru nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ.
  • Definice ePodání: na webu ČSSZ zveřejněna definice ePodání Výkazu DPP (VPDPP).


Více informací k Výkazu DPP naleznete na stránkách ČSSZ .

Definice e - Podání VPDPP (nové podání od 1.8.2024) - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Cílem právní úpravy dohod o provedení práce je zajistit, aby tyto dohody sloužily jako prostředek příležitostného a doplňkového zdroje příjmu, nikoliv jako jediný a pravidelný zdroj příjmu zaměstnanců. Tato opatření mají také umožnit získání přehledu o skutečném využívání DPP v praxi, čímž se přispěje k efektivnějšímu řízení a kontrolám těchto pracovních dohod.

Zákon č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 přináší rovněž změnu od 1. ledna 2025. Bude zaveden režim oznámené dohody. Tento režim bude možné uplatnit pouze na DPP u jednoho zaměstnavatele, a to u toho, který si „rezervuje“ zaměstnance jako první. U ostatních zaměstnavatelů se tak bude DPP nově považovat buď za klasické (ostatní) zaměstnání, nebo za zaměstnání malého rozsahu. Rozhodná částka u oznámené dohody pro účast na pojištění bude ve výši 25 % průměrné mzdy stanovené podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů.

 

All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.