487 722 291
 • Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje jako subjektů údajů zpracovává společnost HAiDA s.r.o., Gen.Svobody 802 , 473 01 Nový Bor, IČ: 402 29 645, jakožto správce. Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o jednotlivých zpracováních osobních údajů a dále o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

 • Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s marketingem?
  Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše identifikační (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) pro účely zasílání obchodních nabídek, newsletterů a dalších obchodních sdělení. Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu 3 let, avšak můžete jej kdykoliv odvolat. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v článku 5. – „Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?“.

 • Jak zpracováváme Vaše osobní údaje jakožto uchazečů o zaměstnání?
  V souvislosti s výběrovým řízením zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa), další údaje související s výkonem práce (zejména informace o vzdělání, absolvovaných školeních, předchozí zkušenosti a reference). Tyto osobní údaje získáváme přímo od Vás v rámci výběrového řízení, a to prostřednictvím životopisu, jiné dokumentace a ústního pohovoru. Více informací zde.

 • Jak zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím našich kamerových systému?
  Ve venkovních prostorách budov naší společnosti jsou umístěny kamerové systémy, pomocí kterých chráníme přístupy do budovy společnosti a dále také osoby, které se v nich nacházejí. Tak činíme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našeho majetku, majetku třetích osob a zajištění bezpečnosti v těchto budovách. Běžné průmyslové kamery se záznamem zpracovávají údaje o Vaší podobě, pohybu a jednáních, to vše bez zvuku. Záznam pak ukládáme po omezenou dobu maximálně 14 dnů. K těmto záznamům pak mají přístup pouze zaměstnanci pověřeni kontrolou zabezpečení těchto prostor. V případě zjištěného protiprávního jednání tento záznam ukládáme po dobu nezbytně nutnou k řešení tohoto protiprávního jednání. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku způsobem uvedeným v čl. 5. – „Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?“.

 • Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
  Právo na odvolání souhlasu – každý souhlas, který nám udělíte můžete odvolat. Tímto odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání. Více informací zde.
All Rights Reserved HAiDA, s.r.o. © 2019, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.